Thẻ: Mận

mận (Prunus salicina Lindl),Mận (miền Nam), Gioi (miền Bắc)
 ở ấp Tân Phú, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre
cây mận hậu sai trĩu quả, anh Nguyễn Văn Hoà ở tiểu khu Ta Láng, xã Chiềng Sơn, Mộc Châu

Recommended

Trending

Popular