Thẻ: Mãng cầu

mãng cầu (mãng cầu ta = cây na Annona squamosus L. Sweetsop, Sugar apple;mãng cầu xiêm: Annona muricata L., Soursop, Guayabano),,

Mãng Cầu Bà Đen, Tây Ninh 
Mãng Cầu Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh 
Na Chi Lăng, Lạng Sơn
Mãng cầu Xiêm

Recommended

Trending

Popular